Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_02611.jpg IMG_33.jpg IMG_3301.jpg IMG_33041.jpg IMG_32981.jpg IMG_3162.jpg IMG_3167.jpg IMG_3173.jpg IMG_3158.jpg IMG_3302.jpg IMG_3300.jpg IMG_3266.jpg IMG_3162.jpg Lop_3_2.flv Video_lop_4.flv Lop_5.flv Scan0016.jpg Scan0017.jpg Hoa_hoc_6.flv H_n.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Công văn 1103/SGD-GDTrH về hướng dẫn giảng dạy các bộ môn năm học 2013-2014

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014, Sở GDĐT Nam Định hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT trong tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác chuyên môn như...

Xếp hạng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2013

9554571 Bảng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2013 các thầy cô giáo xem ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014

9517953 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau..... ...

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS ĐÀO SƯ TÍCH NĂM HỌC 2013-2014

9360496 Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trực Ninh, Trường THCS Đào Sư Tích trân trọng thông báo lịch tập trung HS lớp 6 Trường THCS Đào Sư Tích năm học 2013-2014 như sau: Thời gian: 7h30'...

Hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014

Tiếp theo Thông báo số 419/TB-SGDĐT ngày 24/4/2013 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013- 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 như sau: I. YÊU CẦU CỦA KỲ THI: - Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng...

Hướng dẫn tổng kết Giáo dục Trung học.

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo...

Tải file NHẬP ĐIỂM chầm khảo sát lớp 9

Mời các thầy cô giáo Hiệu trưởng tải file Biên bản chấm thi lớp 9. Đề nghị các thầy cô chú ý : 1. Mỗi HS tương ứng có 1 số phách. HS bỏ thi cho điểm -1 2. Sau khi tải về, các thầy cô Hiệu trưởng in ra bàn giao cho tổ trưởng chấm thi (lưuý xác...

Thông báo việc nhận mã làm phách kiểm tra lớp 9

Các thầy cô Hiệu trưởng các trường nhận mã làm phách tại miền vào chiều ngày 08/5/2013 (Liên hệ với Hiệu trưởng các trường dưới đây). Để thuận lợi cho việc giao nhận bài và tài liệu của các trường; Phòng GD&ĐT thống nhất cùng các miền về địa điểm giao nhận như sau: 1. Miền 1: THCS Cổ Lễ...

Kế hoạch kiểm tra chất lượng HK 2 và khảo sát lớp 9 năm học 2012-2013

9225752 Căn cứ kế hoạch năm học; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2012-2013 theo đề chung của Phòng GD&ĐT như sau: 1. Các môn kiểm tra: - Khối 6: Ngữ văn (90’), Toán (90’), Tiếng Anh (45’), Sinh học (45’). - Khối 7: Ngữ văn (90’),...

Lập danh sách học sinh lớp 9 dự kiểmtraHK2nămhọc2012-2013

Phòng GD&ĐT yêu cầu các thầy cô Hiệu trưởng lập Danh sách học sinh lớp 9 dự kiểm tra học kỳ 2 và gửi về tổ THCS theo địa chỉ Email Thời gian nộp: Trước ngày 28/4/2013 Danh sách xếp theo thứ tự A,B,C,....Mẫu danh sách tải ...

Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2012-2013

9163415 Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian và các môn kiểm tra chất lượng Học kỳ II năm học 2012-2013 theo đề chung của Phòng GD&ĐT như sau: 1. Các môn kiểm tra: - Khối 6: Ngữ văn (90’), Toán (90’), Tiếng Anh (45’), Sinh học (45’). - Khối 7: Ngữ văn (90’), Toán (90’),...

Kết quả thi học sinh giỏi THCS cấp Tỉnh năm học 2012-2013

Ngày 04/4/2013, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định đã phê duyệt kết quả thi học sinh giỏi THCS năm học 2012-2013, kết quả như sau: Giải Nhất: 1. Huyện Hải Hậu 2. Huyện Nam Trực 3. Tp Nam Định ...

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2012 - 2013

9042382 Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học Năm học 2012 - 2013 như sau: KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học Năm học 2012 - 2013 Căn cứ Công văn số 6348/BGDĐT-GDTrH...

KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP TDTT THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT CẤP TỈNH

9040837 Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch tham dự Đại Hội TDTT cấp tỉnh. Chi tiết các thầy cô giáo tải ...

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI KHẢO SÁT MÔN: CẦU LÔNG,BÓNGBÀN, ĐÁ CẦU, CỜ VUA, CHẠY 60M, CHẠY 100M, CHẠY BỀN

9020882 DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI KHẢO SÁT MÔN: CẦU LÔNG, BÓNG BÀN, ĐÁ CẦU, CỜ VUA, CHẠY 60M, CHẠY 100M, CHẠY BỀN (Thời gian: 14h00 ngày 23/3/2013) 2 tệp đính kèm DANH SACH HOC SINH KHAO SAT THE DUC .doc 158K DANH SACH TRONG TAI KS.doc ...

Khẩn:Báo cáo số liệu phục vụ đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 năm học 2012-2013

8954107 Thực hiện công văn số 216 /GDTrH-SGDĐT ngày 08/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về báo cáo số liệu phục vụ đánh giá quốc gia kết quả học tập của học sinh lớp 9 năm học 2012-2013, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường THCS hoàn thiện thống kê (Theo mẫu đính kèm) và gửi về...

Danh sách kèm theo Quyết định thành lập các Hội đồngcoi thi Violympic

8916720 DANH SÁCH Các Hội đồng coi thi Giải toán qua Internet năm học 2012-2013 ( Kèm theo Quyết định số 22 /QĐ-PGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2013 của Trưởng Phòng GDĐT ) STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ - NƠI CÔNG TÁC CHỨC VỤ TRONG HỘI ĐỒNG GHI CHÚ ...

Kế hoạch số 11/KH-PGDĐT về Tổ chức Hội thi “Giaiđiệu tuổi hồng” ngành Giáo dục và Đào tạo huyệnTrực Ninh năm học 2012 - 2013

8831080 Căn cứ Kế hoạch số 70/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm học 2012 - 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Giai...

video