Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_02611.jpg IMG_33.jpg IMG_3301.jpg IMG_33041.jpg IMG_32981.jpg IMG_3162.jpg IMG_3167.jpg IMG_3173.jpg IMG_3158.jpg IMG_3302.jpg IMG_3300.jpg IMG_3266.jpg IMG_3162.jpg Lop_3_2.flv Video_lop_4.flv Lop_5.flv Scan0016.jpg Scan0017.jpg Hoa_hoc_6.flv H_n.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

CV 5323/BGD hướng dẫn thi trắc nghiệm

Công văn số 5323/BGD ngày 29/6/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thi trắc nghiệm.... Xem ...

CV 1208/SGD về hướng dẫn thi HSG cấp tỉnh năm học 2016-2017

Công văn 1208/SGD về hướng dẫn thi HSG cấp tỉnh năm học 2016-2017 Xemi ...

CV 1138/SGD GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH 2016-2017

Thực hiện công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, củaBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường Trung học phổ thông (THPT) trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 như sau:...

CV 1077/SGD về triển khai thực hiện khung KHDH hướng dẫn xây dựng KH,...

CV 1077/SGD-GDTrH về triển khai thực hiện khung KHDH hướng dẫn xây dựng KH, sử dụng hồ sơ sổ sách năm học 2016-2017 Tải ...

CV 4325/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017

11746064 Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn...

CV 5555/BGD hướng dẫn SHCM về ĐMPPDH và KTĐG; tổ chức và quản lí các hoạt động CM của trường trung hocj, TT GDTX qua mạng

11740198 [Công văn 5555] hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Tải xuống ...

THÔNG TƯ 12/2011/TT-BGDĐT về Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học

11737399 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ...

Công văn 1103/SGD-GDTrH về hướng dẫn giảng dạy các bộ môn năm học 2013-2014

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014, Sở GDĐT Nam Định hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT trong tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác chuyên môn như...

Xếp hạng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2013

9554571 Bảng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2013 các thầy cô giáo xem ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014

9517953 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau..... ...

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS ĐÀO SƯ TÍCH NĂM HỌC 2013-2014

9360496 Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trực Ninh, Trường THCS Đào Sư Tích trân trọng thông báo lịch tập trung HS lớp 6 Trường THCS Đào Sư Tích năm học 2013-2014 như sau: Thời gian: 7h30'...

Hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014

Tiếp theo Thông báo số 419/TB-SGDĐT ngày 24/4/2013 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013- 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 như sau: I. YÊU CẦU CỦA KỲ THI: - Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng...

Hướng dẫn tổng kết Giáo dục Trung học.

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo...

Tải file NHẬP ĐIỂM chầm khảo sát lớp 9

Mời các thầy cô giáo Hiệu trưởng tải file Biên bản chấm thi lớp 9. Đề nghị các thầy cô chú ý : 1. Mỗi HS tương ứng có 1 số phách. HS bỏ thi cho điểm -1 2. Sau khi tải về, các thầy cô Hiệu trưởng in ra bàn giao cho tổ trưởng chấm thi (lưuý xác...

Thông báo việc nhận mã làm phách kiểm tra lớp 9

Các thầy cô Hiệu trưởng các trường nhận mã làm phách tại miền vào chiều ngày 08/5/2013 (Liên hệ với Hiệu trưởng các trường dưới đây). Để thuận lợi cho việc giao nhận bài và tài liệu của các trường; Phòng GD&ĐT thống nhất cùng các miền về địa điểm giao nhận như sau: 1. Miền 1: THCS Cổ Lễ...

Kế hoạch kiểm tra chất lượng HK 2 và khảo sát lớp 9 năm học 2012-2013

9225752 Căn cứ kế hoạch năm học; Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2012-2013 theo đề chung của Phòng GD&ĐT như sau: 1. Các môn kiểm tra: - Khối 6: Ngữ văn (90’), Toán (90’), Tiếng Anh (45’), Sinh học (45’). - Khối 7: Ngữ văn (90’),...

Lập danh sách học sinh lớp 9 dự kiểmtraHK2nămhọc2012-2013

Phòng GD&ĐT yêu cầu các thầy cô Hiệu trưởng lập Danh sách học sinh lớp 9 dự kiểm tra học kỳ 2 và gửi về tổ THCS theo địa chỉ Email Thời gian nộp: Trước ngày 28/4/2013 Danh sách xếp theo thứ tự A,B,C,....Mẫu danh sách tải ...

Kiểm tra chất lượng học kỳ 2 năm học 2012-2013

9163415 Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thời gian và các môn kiểm tra chất lượng Học kỳ II năm học 2012-2013 theo đề chung của Phòng GD&ĐT như sau: 1. Các môn kiểm tra: - Khối 6: Ngữ văn (90’), Toán (90’), Tiếng Anh (45’), Sinh học (45’). - Khối 7: Ngữ văn (90’), Toán (90’),...