123
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Hoa_hoc_6.flv H_n.jpg IMG_08723.jpg MAM_NON_TRUC_THANH__PHAN_1.flv MAM_NON_TRUC_THANH__P2_CHUA_LONG_TIENG_co_chu.flv Mam_non_truc_thanh__doan_3__CHUA_CAT_TIENG.flv Flash_Khai_giang_2014.swf IMG_0713.jpg IMG_0717.jpg IMG_0731.jpg IMG_0730.jpg Tang_ban_Chuc_xuan_2014.swf 20131119155849khongtu.jpg Mo_hinh_dong_co_dot_trong.gif Nam_Dinh.gif 0.AVSEQ043.flv 02_Bac_Ho_Nguoi_Cho_Em_Tat_Ca_Hoang_Long__Hoang_Lan.mp3 Anh13_3.jpg Mua_Dan_toc_Mong__Doan_NT_Cao_nguyen_xanh__Meo_Vac__YouTube.flv TN1.swf

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 năm học 2010 - 2011

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 09h:32' 10-08-2012
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 1746
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd - đt trực ninh
Trường tiểu học trực bình

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 – Tháng 4-2011
Môn thi : toán
(Thời gian làm bài : 60 phút)Họ và tên học sinh :............................................Lớp .............
Trường :..................................................................................

Đề thi học sinh giỏi lớp 3
năm học 2010 - 2011
Môn thi : toán
Phần I: Trắc nghiệm(5 điểm) Mỗi bài tập dưới đây đều có kèm theo các câu trả lời A,B,C,D ( là đáp số và kết quả tính,...). Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời.
Câu 1: Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:
A.924 B. 304 C. 6 D. 912
Câu 2: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7 viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A. 16 B. 24 C. 20 D. 22
Câu 3: Một hình vuông có diện tích 36cm2. Chu vi hình vuông đó là :
A. 24cm B.36cm C. 36cm2 D.24cm2 Câu 4: Từ nhà Nam về nhà bà ngoại đi xe máy hết 2 giờ đồng hồ. Lúc 7 giờ 30 phút sáng, Nam được bố đưa về thăm bà ngoại. Hỏi mấy giờ bố con Nam về đến nhà bà?
A.. 2 giờ B. 7 giờ 32 phút C. 9 giờ rưỡi D. 9 giờ
Câu 5: Trong một tháng có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn(tức ngày mang số chẵn trong tháng). Hỏi ngày 20 của tháng đó là thứ mấy trong tuần lễ.
A. Thứ năm B. Thứ tư C. Thứ sáu D. Thứ ba
Phần II: Bài tập ( 15 điểm)
Bài 1:( 2,5 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 59 x 7 + 59 x 9 + 59 - 590
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………...………………....……….………………….…… Bài 2:( 2,5 điểm) Tìm H H x 7 + H + H = 40 + 385 x 2 ……………………….…...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................


Bài 3: (5 điểm) An có một hộp bi xanh và một hộp bi đỏ, số bi xanh gấp 3 lần số bi đỏ, An lấy ra 9 bi đỏ và 39 bi xanh thì số bi còn lại ở hai hộp bằng nhau. Hỏi An có bao nhiêu bi xanh ? Bao nhiêu bi đỏ?
………………………………………………………..…………………….……………….……………………………………………………………………………................…………………
…………………………………………………………………………....…....…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................…………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................…………
Bài 4: (5 điểm) Cho hình vuông ABCD có chu vi bằng 36cm. Đoạn thẳng MN chia hình vuông ABCD thành 2 hình chữ nhật ABMN và NMCD (như hình vẽ).
a) Tính diện tích hình vuông ABCD
b) Độ dài AN dài hơn độ dài ND là 3cm. Tính diện tích của
hình chữ nhật ABMN và diện tích hình chữ nhật NMCD.
.............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….....................................…........
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
Phòng gd - đt trực ninh
Trường tiểu học trực bình

Hướng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp 3
năm học 2010 - 2011
Môn thi : toán
(Thời gian làm bài : 60 phút)

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)
Mỗi bài tập khoanh đúng cho 1 điểm
Câu 1: Giá trị biểu thức: 930 – 18 : 3 là:
A.924 B. 304 C.6 D. 912
Câu 2: Với 4 chữ số 1, 3, 5, 7 viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
A. 16 B. 24 C. 20 D. 22
Câu 3: Một hình vuông có diện tích 36cm2. Chu vi hình vuông đó là :
A. 24cm B.36cm C. 36cm2 D.24cm2 Câu 4: Từ nhà Nam về nhà bà ngoại
 
Gửi ý kiến
print

video