Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Lop_3_2.flv Video_lop_4.flv Lop_5.flv Scan0016.jpg Scan0017.jpg Hoa_hoc_6.flv H_n.jpg IMG_08723.jpg MAM_NON_TRUC_THANH__PHAN_1.flv MAM_NON_TRUC_THANH__P2_CHUA_LONG_TIENG_co_chu.flv Mam_non_truc_thanh__doan_3__CHUA_CAT_TIENG.flv Flash_Khai_giang_2014.swf IMG_0713.jpg IMG_0717.jpg IMG_0731.jpg IMG_0730.jpg Tang_ban_Chuc_xuan_2014.swf 20131119155849khongtu.jpg Mo_hinh_dong_co_dot_trong.gif Nam_Dinh.gif

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

ke hoach boi duong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Phi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:06' 01-08-2013
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd & đt trực ninh Trường THCS trực định
-----------------------

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên: Nguyễn Hồng Phi
Ngày tháng năm sinh: 21 /7 / 1978
Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Năm vào ngành giáo dục: tháng 1 / 2000
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Sinh – hoá
- Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 11/7/2013 của Phòng giáo dục Trực Ninh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014.
- Căn cứ thời gian và nhiệm vụ năm học 2013-2014 của GDĐT và của UBND tỉnh Nam Định
1. Mục tiêu
Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, phát triển toàn diện học sinh đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời đại mới.
2. Nội dung
a) Nội dung 1:Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung:
+ Tập huấn GVCN về công tác tư vấn tâm lý học sinh THCS
+ Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học,phương pháp kiểm tra đánh giá,phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh
+ Tập huấn giáo dục kinh doanh trong trường THCS
- Hình thức học: Học tập chung
- Thời gian: tháng 8/2013
b) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu th ực hi ện nhiệm vụ phát giáo dục địa phương năm học 2013 - 2014
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: Tập huấn cán bộ quản lý, GV về nghiên cứu KHKT
- Hình thức học: Học tập chung
- Thời gian: tháng 8/2013
c) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- lượng : 60 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Hoá học, sinh học ở THCS
- Hình thức học: Học tập chung
- Thời gian: tháng 8/2013

Phương định, ngày 25 tháng 7 năm 2013
Giáo viên

Nguyễn Hồng Phi

Tổ trưởng trưởng


Vũ Thị Dung
 
Gửi ý kiến
print

video