Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_1262.jpg IMG_1258.jpg IMG_1253.JPG IMG_1374.jpg IMG_2840.JPG IMG_2810.JPG IMG_5690.JPG IMG_3489.JPG IMG_3497.JPG IMG_3494.JPG IMG_5676.flv IMG_5724.JPG IMG_5722.JPG Z712479203097_f7f609fe578816b436024b061106407a.jpg Z712479193402_a3f983d1fc951d413879ef03aa6a6e7b.jpg Z712479199393_40193fdd17cd9a5bfdb76074bbd5b855.jpg Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg 0.DSC00635.jpg 03KC.CONG_CHUA_TOC_VANG_.mp3 0.DSC02775.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018

12170810 Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH: V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018. File đính kèm *3718.pdf ...

CV 1205/SGD ngày 20/9/2017 của Giám đốc SGD hướng dẫn thi HSG năm học 2017-2018

CV 1205/SGD ngày 20/9/2017 của Giám đốc SGD hướng dẫn thi HSG năm học 2017-2018 ...

CV 1170/SGD hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018

CV 1170/SGD hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018 Xem ...

CV 5323/BGD hướng dẫn thi trắc nghiệm

Công văn số 5323/BGD ngày 29/6/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn thi trắc nghiệm.... Xem ...

CV 1208/SGD về hướng dẫn thi HSG cấp tỉnh năm học 2016-2017

Công văn 1208/SGD về hướng dẫn thi HSG cấp tỉnh năm học 2016-2017 Xemi ...

CV 1138/SGD GDTrH hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH 2016-2017

Thực hiện công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, củaBộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường Trung học phổ thông (THPT) trong tỉnh thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 như sau: ......... Tải ...

CV 1077/SGD về triển khai thực hiện khung KHDH hướng dẫn xây dựng KH,...

CV 1077/SGD-GDTrH về triển khai thực hiện khung KHDH hướng dẫn xây dựng KH, sử dụng hồ sơ sổ sách năm học 2016-2017 Tải ...

CV 4325/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017

11746064 Công văn số 4325/BGDĐT-GDTrH về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 Năm học 2016-2017 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng...

CV 5555/BGD hướng dẫn SHCM về ĐMPPDH và KTĐG; tổ chức và quản lí các hoạt động CM của trường trung hocj, TT GDTX qua mạng

11740198 [Công văn 5555] hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng Tải xuống ...

THÔNG TƯ 12/2011/TT-BGDĐT về Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học

11737399 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ...

Công văn 1103/SGD-GDTrH về hướng dẫn giảng dạy các bộ môn năm học 2013-2014

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tại công văn số 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07/8/2013 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014, Sở GDĐT Nam Định hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường THPT trong tỉnh thực hiện một số nội dung về công tác chuyên môn như sau: .... Nội dung chi tiết xem trong tập tin đính kèm: ...

Xếp hạng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2013

9554571 Bảng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất 2013 các thầy cô giáo xem ...

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2013-2014

9517953 Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giáo dục phổ thông năm học 2013-2014; Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như sau..... File văn bản: HUONG DAN NHIEM VỤ NAM HOC 2013-2014 (CHINH THUC) Số 5466.doc...

THÔNG BÁO TẬP TRUNG HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS ĐÀO SƯ TÍCH NĂM HỌC 2013-2014

9360496 Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Nam Định và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Trực Ninh, Trường THCS Đào Sư Tích trân trọng thông báo lịch tập trung HS lớp 6 Trường THCS Đào Sư Tích năm học 2013-2014 như sau: Thời gian: 7h30' ngày 10/6/2013 Địa điểm: Trường THCS Đào Sư Tích, huyện Trực Ninh Nội dung: - Học sinh nhận lớp ...

Hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014

Tiếp theo Thông báo số 419/TB-SGDĐT ngày 24/4/2013 về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2013- 2014, Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định hướng dẫn công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 như sau: I. YÊU CẦU CỦA KỲ THI: - Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế, tuyển chọn được những học sinh đủ tiêu chuẩn vào học tại các trường THPT trong toàn tỉnh. - Thực hiện công tác tuyển sinh công khai, công...

Hướng dẫn tổng kết Giáo dục Trung học.

Thực hiện Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; Công văn số 5289/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2012-2013; Công văn số 1067/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 9 năm 2012 V/v hướng dẫn giảng dạy bộ môn năm học 2012-2013, Sở GDĐT hướng...

Tải file NHẬP ĐIỂM chầm khảo sát lớp 9

Mời các thầy cô giáo Hiệu trưởng tải file Biên bản chấm thi lớp 9. Đề nghị các thầy cô chú ý : 1. Mỗi HS tương ứng có 1 số phách. HS bỏ thi cho điểm -1 2. Sau khi tải về, các thầy cô Hiệu trưởng in ra bàn giao cho tổ trưởng chấm thi (lưuý xác định rõ những số phách được phân công chấm để nhập điểm) 3. Khi hoàn tất, Biên bản chấm thi trên máy được in ra kiểm tra lấy các chữ...

Thông báo việc nhận mã làm phách kiểm tra lớp 9

Các thầy cô Hiệu trưởng các trường nhận mã làm phách tại miền vào chiều ngày 08/5/2013 (Liên hệ với Hiệu trưởng các trường dưới đây). Để thuận lợi cho việc giao nhận bài và tài liệu của các trường; Phòng GD&ĐT thống nhất cùng các miền về địa điểm giao nhận như sau: 1. Miền 1: THCS Cổ Lễ 2. Miền 2: THCS Trực Cát 3. Miền 3: THCS Trực Nội 4. Miền 4: THCS Trực Thái Mã làm phách được niêm phong cùng đầu phách sau khi...