Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

69368379_1563153847159696_6590445831868907520_n.jpg 95202472CEA74F7DB8F5E009F2CA17C3.jpeg E56F0023E6AD4004AE137EA80699514C.jpeg 4BD06772E91A45FDBE6A27D16881211B.jpeg 510EA171FE4C4C068BDBA3B9197C012E.jpeg 40EB1000BBDA434094B3741EBE95FBA9.jpeg 2694DCC9B52E447CADD895F2B0ADF8FE.jpeg 7CCDABD0475F495780D5E076299A1866.jpeg Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Gốc > ĐỀ THI VÀ GIÁO ÁN > Giáo án >

Tuyển tập giáo án điện tử

Chúng tôi xin giới thiệu một số giáo án điện tử chọn lọc bậc học THPT, THCS
Năm học 2008 

Các giáo án đếu ở dạng file rar các file này tương đối lớn các giáo án đa số đều được tích hợp Multimedia hay các phần mềm khác như Macromedia Flash, Geospacw, Sketchpad... , do đó khi sử dụng phải cài các chương trình này vào máy, các chương trình này có thể Download về hay mua ở các cửa hàng dịch vụ tin học. Mong các thầy cô giáo quan tâm...

 

TT

Ma

Dung lượng KB

Mon

1

AN2.2

7592

Âm nhạc

2

AN2.5

4731

Âm nhạc

3

AN2.9

12527

Âm nhạc

4

AN2.1

2622

Âm nhạc

5

Anh3.27

193345

Anh

6

Anh2.21

25231

Anh

7

Anh3.35

209752

Anh

8

Anh3.37

8166

Anh

9

Anh2.13

7831

Anh

10

Anh2.18

69208

Anh

11

Anh2.6

8756

Anh

12

Anh3.10

179856

Anh

13

Anh3.8

13042

Anh

14

Anh2.10

19362

Anh

15

Anh2.27

6908

Anh

16

Anh2.39

12172

Anh

17

Anh2.41

27310

Anh

18

Anh2.46

5051

Anh

19

Anh2.7

2032

Anh

20

Anh3.18

58853

Anh

21

Anh3.9

190254

Anh

22

AnhTX.2

42234

Anh

23

Anh2.14

27197

Anh

24

Anh2.20

7704

Anh

25

Anh3.12

72433

Anh

26

Anh3.14

19167

Anh

27

Anh2.16

14488

Anh

28

Anh2.29

67573

Anh

29

Anh2.4

8061

Anh

30

Anh2.42

15211

Anh

31

Anh2.43

62577

Anh

32

Anh2.5

4731

Anh

33

Anh3.23

11357

Anh

34

Anh3.28

22991

Anh

35

Anh3.4

5511

Anh

36

AnhTX.1

23971

Anh

37

KTCN3.2

1228

KT-CN

38

KTCN3.3

2128

KT-CN

39

CNCN2.17

15017

KT-CN

40

CNCN3.1

25556

KT-CN

41

CNCN3.4

73386

KT-CN

42

CNNN3.3

1769

KT-CN

43

KTCN3.1

201564

KT-CN

44

CNCN2.4

2071

KT-CN

45

KTNN3.3

105938

KT-CN

46

CNCN2.10

10889

KT-CN

47

CNCN2.15

2325

KT-CN

48

CNCN2.7

10113

KT-CN

49

Địa2.13

4474

Địa

50

Địa2.19

1472

Địa

51

Địa3.1

7298

Địa

52

Địa3.2

54688

Địa

53

Địa3.6

85810

Địa

54

Địa2.28

9723

Địa

55

Địa2.16

3415

Địa

56

Địa2.8

9723

Địa

57

Địa3.18

12139

Địa

58

Địa3.5

9401

Địa

59

Địa3.7

37705

Địa

60

GDCD2.13

48019

GDCD

61

GDCD2.10

212788

GDCD

62

GDCD3.11

13837

GDCD

63

GDCD3.4

4699

GDCD

64

GDCD2.1

18559

GDCD

65

GDCD2.9

106181

GDCD

66

GDCD3.10

8782

GDCD

67

GDCD3.16

17806

GDCD

68

GDCD2.3

27052

GDCD

69

GDCD2.8

63303

GDCD

70

GDQP3.4

 

GDQP

71

Hoá3.15

2775

Hóa

72

Hoá2.21

28000

Hóa

73

Hoá3.13

29991

Hóa

74

Hoá2.22

63481

Hóa

75

Hoá3.6

15811

Hóa

76

Hoá2.14

 

Hóa

77

Hoá3.2

36379

Hóa

78

Hoá3.30

15736

Hóa

79

Hoá3.32

1362

Hóa

80

HoáTX.3

153

Hóa

81

Hoá2.2

2854

Hóa

82

Hoá2.24

39959

Hóa

83

Hoá2.8

24633

Hóa

84

Hoá3.14

8854

Hóa

85

Hoá3.16

11652

Hóa

86

Hoá3.17

34518

Hóa

87

Hoá3.23

9128

Hóa

88

Hoá3.24

15983

Hóa

89

Hoá3.8

54852

Hóa

90

MT2.1

36633

Mỹ thuật

91

Hoa2.1

21120

Mỹ thuật

92

MT2.11

32105

Mỹ thuật

93

MT2.13

17016

Mỹ Thuật

94

MT2.5

16736

Mỹ thuật

95

Lý3.6

58098

96

Lý3.23

1475

97

Lý3.45b

5635

98

Lý2.14

838

99

Lý2.39

4326

100

Lý3.22

7374

101

Lý3.46

30375

102

Lý2.1

1791

103

Lý2.22

4660

104

Lý3.40

1894

105

Lý3.5

72728

106

Lý3.7

68634

107

Lý2.15

644

108

Lý2.18

145867

109

Lý2.24

76191

110

Lý2.31

199798

111

Lý3.15

5617

112

Lý3.4

8474


Nhắn tin cho tác giả
Trần Quang Hùng @ 17:56 29/07/2009
Số lượt xem: 3388
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến