Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG 20181011_085707.jpg 20181115_084119.jpg 20181119_153907.jpg 20181119_145745.jpg IMG_E8700.JPG IMG_E8689.JPG IMG_E8675.JPG IMG_E8674.JPG IMG_8704.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Gốc > ĐỀ THI VÀ GIÁO ÁN > Đề thi HSG >

ĐỀ THI HSG KHỐI THCS

 

 

 

Sử THCS 01-02Đề & Đáp án Sử THCS 02-03Đề & Đáp án
Sử THCS 03-04Đề & Đáp án Đề Anh HSG 9 năm 2005 Vòng 1 Vòng 2
Sử THCS 04-05 Đề & Đáp án Sinh THCS 04-05 Đề & Đáp án
Hoá THCS 04-05 Đề & Đáp án Lý THCS 04-05 Đề & Đáp án
Toán THCS 04-05 Đề & Đáp án Đề Văn THCS 04-05 Vòng 1 Vònh 2
Đ. án Văn THCS 04-05 Vòng 1 Vòng 2  
Vật lý 9 05-06 vòng 1 Đề ... Đáp án Vật lý 9 05-06 vòng 2 Đề ... Đáp án
Sinh học lớp 9 05-06 Đề... Đáp án... Lịch sử 9 05-06 Đề & đáp án ...
Toán 9 05-06 Đề & đáp án... Anh 9 05-06 Đề & đáp án ...
Toán 9 06-07 : File pdf... file word... Anh 9 05-06 Đề & đáp án ...
Lý 9- 06-07 : Đề : file pdf - file word ... Lý 9- 06-07 : HDC : file pdf - file word ...
Văn 9 - 06-07. Chi tiết ... Sinh 9 - 06-07. Đề... HDC : file pdf.. file word...
Pháp 9 : 06-07. Chi tiết ... Đề Toán 9, 07-08. Lấy về....
Đề Văn 9, 07-08. Lấy về.... Đề Sử 9, 07-08. Lấy về....
Đề Lý 9, 07-08. Lấy về.... Đề Pháp 9, 07-08. Lấy về....
Đề Sinh 9, 07-08. Lấy về.... Đề Toán 9 năm 08-09 Lấy về...
Đề Anh 9 năm 08-09 Lấy về... Đề Văn 9 năm 08-09 Lấy về...

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Quang Hùng @ 07:15 30/07/2009
Số lượt xem: 20669
Số lượt thích: 2 người (Nguen Hoang Danh, Nguyễn Thị Thắm)
 
Gửi ý kiến