Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

69368379_1563153847159696_6590445831868907520_n.jpg 95202472CEA74F7DB8F5E009F2CA17C3.jpeg E56F0023E6AD4004AE137EA80699514C.jpeg 4BD06772E91A45FDBE6A27D16881211B.jpeg 510EA171FE4C4C068BDBA3B9197C012E.jpeg 40EB1000BBDA434094B3741EBE95FBA9.jpeg 2694DCC9B52E447CADD895F2B0ADF8FE.jpeg 7CCDABD0475F495780D5E076299A1866.jpeg Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Hoi giang (E 9 - Unit 3- Read)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:22' 20-03-2013
Dung lượng: 13.1 MB
Số lượt tải: 75
Số lượt thích: 0 người
Thu and Phong are talking about their school.
The first floor
The second floor
Matching the words to their meanings.
Thu: Hello. Which grade are you in?
Phong: I’m in grade 6.
Thu: And which class are you in?
Phong: 6A. What about you?
Thu: I’m in grade 7, class 7c. How many floors does your school have?
Phong: Two. It’s a small school.
Thu: My school has four floors and my classroom is on the second floor. Where’s your classroom?
Phong: It’s on the first floor.
Eg:
a. ruler/ you/ 2.
How many rulers do you have?
- I have 2 rulers.
b. pen/ she/ 4.
How many pens does she have?
- She has 4 pens.
Thu: Hello. Which grade are you in?
Phong: I’m in grade 6.
Thu: And which class are you in?
Phong: 6A. What about you?
Thu: I’m in grade 7, class 7c. How many floors does your school have?
Phong: Two. It’s a small school.
Thu: My school has four floors and my classroom is on the second floor. Where’s your classroom?
Phong: It’s on the first floor.
and my classroom is on the
second floor.
Phong: It’s on the first floor.
Thu: Hello. Which grade are you in?
Phong: I’m in grade 6.
Thu: And which class are you in?
Phong: 6A. What about you?
Thu: I’m in grade 7, class 7C.
How many floors does your school have?
Phong: Two. It’s a small school.
Thu: My school has four floors
Where’s your classroom?
2. Complete this table
A: Which grade is Thu in?
B: She is in grade 7.
A: Which class is Thu in?
B: She is in class 7C.
A: How many floors does her school have?
B: It has 4 floors.
A: Where is her classroom?
B: It is on the second floor.
7C
2. Complete this table
A: Which grade is Thu in?
B: She is in grade 7.
A: Which class is Thu in?
B: She is in class 7C.
A: How many floors does her school have?
B: It have 4 floors.
A: Where is her classroom?
B: It is on the second floor.
7C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
x
o
grade
2
3
4
5
6
7
8
9
o
class
x
o
small
x
o
in the country
x
o
classroom
x
o
teacher
x
o
student
x
o
floor
x
o
the second
x
Noughts and crosses
grade
class
small
in the country
classroom
teacher
student
floor
the second
Noughts and crosses
Learn by heart the new words and structures.
Rewrite a short passage about your school.
Do Ex 3/22; 1,2/24.
Prepare next lesson.
Homework
 
Gửi ý kiến