Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

IMG_1262.jpg IMG_1258.jpg IMG_1253.JPG IMG_1374.jpg IMG_2840.JPG IMG_2810.JPG IMG_5690.JPG IMG_3489.JPG IMG_3497.JPG IMG_3494.JPG IMG_5676.flv IMG_5724.JPG IMG_5722.JPG Z712479203097_f7f609fe578816b436024b061106407a.jpg Z712479193402_a3f983d1fc951d413879ef03aa6a6e7b.jpg Z712479199393_40193fdd17cd9a5bfdb76074bbd5b855.jpg Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg 0.DSC00635.jpg 03KC.CONG_CHUA_TOC_VANG_.mp3 0.DSC02775.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

ke hoach boi duong

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Phi (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:06' 01-08-2013
Dung lượng: 37.5 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd & đt trực ninh Trường THCS trực định
-----------------------

 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------


KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

Họ và tên: Nguyễn Hồng Phi
Ngày tháng năm sinh: 21 /7 / 1978
Tổ chuyên môn: Tự nhiên
Năm vào ngành giáo dục: tháng 1 / 2000
Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy Sinh – hoá
- Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 11/7/2013 của Phòng giáo dục Trực Ninh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014.
- Căn cứ thời gian và nhiệm vụ năm học 2013-2014 của GDĐT và của UBND tỉnh Nam Định
1. Mục tiêu
Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, phát triển toàn diện học sinh đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời đại mới.
2. Nội dung
a) Nội dung 1:Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung:
+ Tập huấn GVCN về công tác tư vấn tâm lý học sinh THCS
+ Tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học,phương pháp kiểm tra đánh giá,phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học cho học sinh
+ Tập huấn giáo dục kinh doanh trong trường THCS
- Hình thức học: Học tập chung
- Thời gian: tháng 8/2013
b) Nội dung 2: Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu th ực hi ện nhiệm vụ phát giáo dục địa phương năm học 2013 - 2014
- Thời lượng: 30 tiết
- Nội dung: Tập huấn cán bộ quản lý, GV về nghiên cứu KHKT
- Hình thức học: Học tập chung
- Thời gian: tháng 8/2013
c) Nội dung 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
- lượng : 60 tiết
- Nội dung: Bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bộ môn Hoá học, sinh học ở THCS
- Hình thức học: Học tập chung
- Thời gian: tháng 8/2013

Phương định, ngày 25 tháng 7 năm 2013
Giáo viên

Nguyễn Hồng Phi

Tổ trưởng trưởng


Vũ Thị Dung
 
Gửi ý kiến