Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

69368379_1563153847159696_6590445831868907520_n.jpg 95202472CEA74F7DB8F5E009F2CA17C3.jpeg E56F0023E6AD4004AE137EA80699514C.jpeg 4BD06772E91A45FDBE6A27D16881211B.jpeg 510EA171FE4C4C068BDBA3B9197C012E.jpeg 40EB1000BBDA434094B3741EBE95FBA9.jpeg 2694DCC9B52E447CADD895F2B0ADF8FE.jpeg 7CCDABD0475F495780D5E076299A1866.jpeg Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

TOÁN 5 - BÀI KS TỔNG HỢP SỐ 2(ĐÁP ÁN CHI TIẾT - 6)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hào (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:28' 12-04-2021
Dung lượng: 74.0 KB
Số lượt tải: 441
Số lượt thích: 0 người

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5
Năm học 2020 - 2021
BÀI SỐ 2Giám thị
Họ và tên: ……………………………..…………….
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………...
Lớp: …… Số báo danh: ………………….......
Trường tiểu học:……………………......................…
Số tờ đã nộp: …….. tờ
Số phách

- Giám thị 1:


- Giám thị 2:
BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 5
Năm học 2020 - 2021
BÀI SỐ 2
(Thời gian làm bài : 60 phút)

Điểm
Giám khảo
Số phách

Bằng số
Bằng chữ

………………………………….
………………………………….


Phần I. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời hoặc đáp án đúng
Câu 1: (M1-0,5đ)Chữ số 7 trong số 32,764 có giá trị :
A. 7 B. C. D.
Câu 2: (M1-0,5đ)Hỗn số  được viết thành số thập phân nào?
3,05 B. 3,5 C. 3,02 D. 3,2
Câu 3:(M1-0,5 đ)Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 40 cm, chiều cao 15 cm là:
A. 600cm B. 600cm2 C. 300cm2 D. 300cm
Câu 4: (M1-0,5đ) Phân số nào dưới đây là phân số thập phân:
A.  B.  C. D. 
Câu 5:(M1-0,5đ) 400 cm3 = ….dm3 ?
0,4 B. 0,04 C. 4 D. 0,004
Câu 6: (M1-0,5đ) Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B 2 30phút, biết vận tốc của ô tô là 60km/giờ. Quãng đường AB dài :
A. 90 km B. 138 km C. 420 km D. 150 km
Question 7:(M2-0,5đ) Circle the correct answer.
How many kilograms are 2500g ?
A. 250kg      B. 25kg        C.2,5kg            D.0,25kg
Câu 8: (M2-0,5đ) Vào năm bao nhiêu đất nước chúng ta sẽ kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước?
A. 2021B. 2023C. 2024D. 2025
Câu 9: ( M2-0,5đ) Số thích hợp thay vào x để : 7,2 < x < 7,3 là:
A. 7,23 B. 7,32 C. 7,12 D. 7,43
Câu 10: (M2-0,5đ)Khoảng thời gian từ 11 giờ đêm ngày hôm nay đến 2 giờ 30 phút sáng ngày mai là :
A.8 giờ 30 phút B. 3 giờ 30 phút C. 13 giờ 30 phút D.4 giờ 30 phút
Phần II.Thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi rồi điền kết quả, đáp án vào chỗ chấm hoặc khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời đúng.
Question 11: (M2-0,5đ)
A car goes at 182 km in 4 hours. How far does it go in 6 hours ?
Answer: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 12:(M1-0,5đ)Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2021, Việt Nam tiết kiệm được 353 000kw điện trong 1 giờ tắt đèn  (1kw điện = 1 số điện). Nếu tính trung bình giá 1 số điện là
1 678  đồng thì vệc hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2021 của nước ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện:
Trả lời: Cả nước tiết kiệm được ...............................................................................
Câu 13: (M3-0,5đ) Tháng ba nhà em dùng 5 bóng đèn sợi đốt để thắp sáng và phải trả hết 135000 đồng. Tháng tư, bố em thay tất cả 5 bóng đèn đó bằng đèn compac nên số tiền điện phải trả chỉ bằng 53% số tiền điện của tháng 3. Hỏi tháng tư nhà em tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện so với tháng ba?
Vậy tháng 4 nhà em tiết kiệm đượclà: ……………………….
Câu 14: (M3-0,5 đ)Chiều cao của Đại, An, Hòa, Bình lần lượt là: 1m 49cm; 1,45m;
15dm
151
100
m. Hỏi bạn nào cao nhất?
Bạn cao nhất là : Bạn …………………………
Phần III. Tự luận
Câu 15:(M1-1đ): Tính:
a) 578,62 + 81,78 b)11 giờ 20 phút : 5

 
Gửi ý kiến