Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG 20181011_085707.jpg 20181115_084119.jpg 20181119_153907.jpg 20181119_145745.jpg IMG_E8700.JPG IMG_E8689.JPG IMG_E8675.JPG IMG_E8674.JPG IMG_8704.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên NGƯT. Lê Hằng Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghi Kim
Quận/huyện Thành phố Vinh
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 202 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3837 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này