Liên kết Website
Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Chuc_Mung_Nam_Moi_2014.swf Chia_tay_M2.jpg Chia_tay_M21.jpg Chia_tay_M22.jpg IMG_1542593943976_1543886555607.jpg 20181119_145358.jpg IMG_20181201_145223.jpg IMG_20181201_145213.jpg IMG_20181201_145144.jpg Khu_hieu_bo.JPG Cong_truong.JPG 20181011_085707.jpg 20181115_084119.jpg 20181119_153907.jpg 20181119_145745.jpg IMG_E8700.JPG IMG_E8689.JPG IMG_E8675.JPG IMG_E8674.JPG IMG_8704.jpg

Thời tiết Nam Định

TIN TỨC, BÁO CHÍ

Gốc > ĐỀ THI VÀ GIÁO ÁN > Đề thi học kỳ >

Bộ đề kiểm tra học kỳ I - khối 8

anh__500

 

Môn

Dung lượng

Loại tệp

Địa l ý

Bo_DiaLy_81_01.pdf

127.75 KB

PDF

Bo_DiaLy_81_02.pdf

224.11 KB

PDF

Giáo dục công dân

Bo_GDCD_81_01.pdf

64.29 KB

PDF

Bo_GDCD_81_02.pdf

67.83 KB

PDF

GDCD lop 8 số 3 .doc

49 KB

DOC

Hoá học

Bo_Hoa_81_01.pdf

187.8 KB

PDF

Bo_Hoa_81_02.pdf

127.81 KB

PDF

KH_Hoa_81_03.pdf

126.85 KB

PDF

LD_Hoa_81_04pdf

130.35 KB

PDF

Vật lý

Bo_Ly_81_01.pdf

170.22 KB

PDF

Bo_Ly_81_02.pdf

157.8 KB

PDF

Lý-03 (CO DAP AN).doc

2.33 MB

DOC

Mỹ thuật

HN_MyThuat_81_04.pdf

42.32 KB

PDF

HN_MyThuat_81_05.pdf

42.74 KB

PDF

HN_MyThuat_81_06.pdf

35.01 KB

PDF

Bo_MyThuat_81_01.pdf

43.22 KB

PDF

Bo_MyThuat_81_02.pdf

43.52 KB

PDF

Ngữ văn

Bo_Nguvan_81_01.pdf

180.05 KB

PDF

Bo_Nguvan_81_02.pdf

178.14 KB

PDF

HY_Nguvan_81_03.pdf

170.96 KB

PDF

KH_Nguvan_81_04.pdf

149.6 KB

PDF

LD_Nguvan_81_05.pdf1

53.49 KB

PDF

LD_Nguvan_81_06.pdf

151.14 KB

PDF

Sinh học

Bo_Sinh_81_01.pdf

64.2 KB

PDF

Bo_Sinh_81_02.pdf

65.16 KB

PDF

sinh - 03..doc

92 KB

DOC

Lịch sử

Bo_Su_81_01.pdf

50.06 KB

PDF

Bo_Su_81_02.pdf

41.76 KB

PDF

Sử -04 .zip

6.48 KB

ZIP

Sử-03.doc

50.5 KB

DOC

Thể dục

Bo_TheDuc_81_01.pdf

68.61 KB

PDF

Bo_TheDuc_81_02.pdf

68.38 KB

PDF

Tiếng anh

Bo_TiengAnh_81_01.pdf

46.41 KB

PDF

Bo_TiengAnh_81_02.pdf

48.31 KB

PDF

Anh-03.doc

64.5 KB

DOC

Anh-04.doc

73 KB

DOC

Anh-05.doc

34 KB

DOC

Toán học

Bo_Toan_81_01.pdf

180.31 KB

PDF

Bo_Toan_81_02.pdf

185.26 KB

PDF

TOAN - 03.doc

112 KB

DOC

TOAN -04- CO DAP AN.doc

146.5 KB

DOC

TOAN 05 - CO DAP AN.doc

67.5 KB

DOC

 

 

 

Cong nghệ số 1.doc

2.43 MB

DOC

Địa số 3.doc

123 KB

DOC

Côngnghệ số 2.doc

28 KB

DOC

 

 

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Trần Quang Hùng @ 08:28 30/07/2009
Số lượt xem: 3078
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến